fbpx

MDC GLOBAL EDU SRL, o societate, organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, B-dul 1 Decembrie 1918,  Nr. 1G, Scara 2, Etaj 2,  Județul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov, sub nr. J23/1996/2017, CUI RO37496117, (denumit în continuare „Centru” sau „Școala M&DORADO”).

Vă informează că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și datele copiilor dumneavoastră minori conform următoarelor reguli:

1. Scopul prelucrării

Centrul, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră (în calitate de reprezentant legal) și ale copilului dumneavoastră (cursant) în următoarele scopuri:

 • Îndeplinirea tuturor formalităților pentru încheierea contractului de prestări servicii;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale pentru executarea contractului de prestări servicii;
 • Marketing: promovarea Centrului prin publicarea de fotografii de grup pe rețelele de socializare, mai exact: pagina de Facebook, cont Instagram, Website-ul Centrului, YouTube și alte platforme online.
 • Informarea cu privire la evenimentele desfășurate de Centru și anunțurile de informare generală;

Astfel, Centrul prelucrează datele dumneavoastră pentru realizarea următoarelor activități:

 • întocmirea dosarului cursantului care frecventează Centrul, ce va cuprinde documentele obligatorii specificate de lege;
 • organizarea desfășurării cursurilor în Centru, a evenimentelor, întocmirea fișelor de evaluare a cursanților și centralizarea acestor date;
 • protejarea bunurilor personale ale copiilor care intră în Centru.
 • publicarea de fotografii de grup cu imaginea cursanților pe rețelele de socializare, mai exact: pagina de Facebook, cont Instagram, Website-ul Centrului, YouTube și alte platforme online.
2. Categoriile de date cu caracter personal dezvăluite

Datele cu caracter personal prelucrate de către Centru cu scopul indicat la punctul 1 sunt:

a) formularul de înscriere/reînscriere ce cuprinde:

 • numele și prenumele cursantului (beneficiarului direct); data de naștere cursant; grădinița/școala de stat/școala privată/liceul/colegiul – unde este înscris și frecventează cursuri;
 • numele și prenumele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale părinților/reprezentanților legali ai cursantului (beneficiarului direct);

b) fotografii ale copilului de la evenimentele organizate în desfășurarea cursurilor;

c) CNP-ul unei singure persoane (părinte, reprezentant legal, persoană ce efectuează plata lunară, semestrială sau anuală pe baza codului de client), pentru sistemul de facturare.

3) Temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Centrul prelucrează datele cu caracter personal indicate mai sus (ale dumneavoastră, în calitate de reprezentant legal/tutore și ale copilului dumneavoastră minor) în baza următoarelor temeiuri legale:

 • 6 alin (1) lit. b): “prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
 • 6 alin (1) lit. a) din Regulamentul UE 679/2016: “persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;”
 • 6 alin (1) lit. f) din Regulamentul UE 679/2016: “prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.”
4. Durata prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe durata executării contractului de prestări servicii, încheiat între dumneavoastră (în calitate de reprezentant legal/tutore al minorului) și Centru, precum și anterior încheierii acestuia în vederea îndeplinirii formalităților legale pentru încheierea contractului, înscrierea, reînscrierea și comunicarea tuturor informărilor din anul școlar precedent și viitor. Cu toate acestea pentru anumite categorii de date cu caracter personal, Centrul va păstra aceste date pe perioada de timp impusă de dispozițiile legale aplicabile.

5. Măsuri de securitate și confidențialitate

Vă încunoștințăm că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face cu respectarea unor măsuri de securitate sporită, prelucrarea realizându-se de către Centru doar prin intermediul unor persoane autorizate să prelucreze datele cu caracter personal, persoane care s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate. În înțelesul prezentei Note, prin persoane autorizate se înțeleg următoarele categorii: angajați permanenți, angajați temporari, internship. De asemenea, Centrul a luat măsuri de securitate și de asigurare a confidențialității, astfel încât datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în condiții de siguranță.

6. Drepturile persoanei vizate

Vă informăm că, în conformitate cu art.15 din Regulamentul UE 679/2016 (GDPR) aveți anumite drepturi, referitor la datele dumneavoastră cu caracter personal și în virtutea acestora ne puteți cere să:

 • vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră;
 • vă asigurăm acces la informațiile dumneavoastră pe care le prelucrăm;
 • vă rectificăm/completăm datele, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
 • vă ștergem datele, în cazul în care au fost prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră, acesta fiind cazul în prezenta situație;
 • vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe care le deținem;
 • nu realizăm profilare în ceea ce vă privește, precum și să nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
 • vă portăm datele cu caracter personal;

Pentru cererile privitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să ne contactați în unul din următoarele moduri:

Telefonic: 0733.83.52.97/0754.89.65.24

Email: contact@mdorado.ro

La adresa: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 1G, Scara 2, Etaj 2, București.

Persoană de contact: Vîlceanu Cristian-Alexandru

De asemenea, potrivit prevederilor Regulamentului UE 679/2016, în cazul în care considerați că există o încălcare a drepturilor dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a formula o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, tel. 40.31.805.9211 sau pe adresa de E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Open chat
Ai nevoie de ajutor?
Bună ziua,
Vă putem ajuta cu informații?