fbpx
Citiți cu atenție

Informații importante

Vă rugăm să regăsiți mai jos și să parcurgeți cu atenție Anexele la contractul de prestări servicii pentru anul școlar 2022 2023. Semnarea contractului și a anexelor aferente acestuia se face EXCLUSIV ONLINE.

Apăsarea butonului “TRIMITE” de la finalul paginii reprezintă semnarea și acordul dumneavoastră cu privire la contract și la anexele acestuia.

În cazul în care această procedură nu va fi îndeplinită, adică semnarea fizic sau online a contractului și a anexelor aferente acestuia, prin achitarea oricărei facturii corespunzătoare anului școlar 2022 2023, se va considera contractul semnat, acceptate termenele și condițiile contractuale, cât și anexele aferente acestuia.

Vă mulțumim că ne-ați ales parteneri în educația copilului dumneavoastră!

Anexa 2

Formular de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

MDC GLOBAL EDU SRL, o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu punct de lucru în București,  B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 1G, Scara 2, Etaj 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/1996/2017, CUI RO37496117, (denumită în continuare „Centru” sau „Școala M&DORADO”), reprezentată legal prin Administrator – Dl. Vîlceanu Cristian-Alexandru,

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile indicate în prezenta Notă de Informare este obligatoriu pentru întocmirea tuturor formalităților legale (Contract de prestări servicii și a tuturor anexelor aferente acestuia).

În cazul unui refuz, acesta va determina imposibilitatea întocmirii formalităților legale și a prelucrării acestora în scopul înscrierii cursantului (minor/major) în Centru.

Vă informează că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și datele copiilor dumneavoastră minori conform următoarelor reguli:

Art. 1 Scopul prelucrării

Centrul, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră (în calitate de reprezentant legal) și ale copilului dumneavoastră (cursant) în următoarele scopuri:

 • Îndeplinirea tuturor formalităților pentru încheierea contractului de prestări servicii;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale pentru executarea contractului de prestări servicii;
 • Marketing: promovarea Centrului prin publicarea de fotografii de grup pe rețelele de socializare, mai exact: pagina de Facebook, cont Instagram, Website-ul Centrului, YouTube și alte platforme online;
 • Informarea cu privire la evenimentele desfășurate de Centru și anunțurile de informare generală;
 • Înregistrarea ședințelor, în cazul cursurilor online, cu rolul de a le prezenta cursanților înscriși ce sunt absenți sau întâmpină dificultăți tehnice în timpul cursului, conform contractului de prestări servicii;
 • Monitorizarea video a accesului și asigurarea securității persoanelor, spațiilor și bunurilor.

Astfel, Centrul prelucrează datele dumneavoastră pentru realizarea următoarelor activități:

 • Întocmirea dosarului cursantului care frecventează Centrul, ce va cuprinde documentele obligatorii specificate de lege;
 • Organizarea desfășurării cursurilor în Centru, a evenimentelor (serbări/tabere), întocmirea fișelor de evaluare a cursanților și centralizarea acestor date;
 • Protejarea bunurilor personale ale copiilor care intră în Centru;
 • Publicarea de fotografii de grup cu imaginea cursanților pe rețelele de socializare, mai exact: pagina de Facebook, cont Instagram, Website-ul Centrului, YouTube și alte platforme online;
 • Înregistrarea ședințelor, în cazul cursurilor online, cu rolul de a le prezenta cursanților înscriși ce sunt absenți sau întâmpină dificultăți tehnice în timpul cursului, conform contractului de prestări servicii. (Prin accesarea platformei online ZOOM for EDUCATION vă dați acordul dvs. tacit de înregistrare a cursurilor online. Vă informăm că aceste înregistrări nu vor fi stocate pe serverele fizice / servere cloud / HDD interne sau externe / platforme de înregistrare / platforme de stocare a datelor, indiferent de denumirea lor sau de furnizor. După trimiterea lor, aceste înregistrări sunt șterse automat. M&DORADO nu prelucrează datele audio și video din timpul ședințelor online în scopuri comerciale. Înregistrările sunt realizate de pe platforma ZOOM for EDUCATION și vin în sprijinul dvs. și al cursanților Școlii M&DORADO, pentru o mai bună înțelegere și aprofundare a noțiunilor prezentate în cadrul lecțiilor de limbi străine.)
 • Centrul poate ceda cu titlu gratuit sau înstrăina datele dvs. cu caracter personal către companii cu același obiect de activitate, companii asemănătoare sau companii legal înființate de pe teritoriul țării ce fac sau nu parte din grup/au sau nu acționariat comun sau sunt total independente. Odată cedate sau înstrăinate aceste date, către noua sau noile companii, nu mai este nevoie de consimțământul dvs. individual, acesta fiind dat către partea care a cedat datele, ci doar de o informare generală colectivă publică.   
 • Centrul prelucrează datele dvs. cu caracter personal, respectiv imaginea, în vederea monitorizării accesului și asigurării securității persoanelor, spațiilor și bunurilor. Imaginile pot fi transmise autorităților abilitate prin lege să solicite și să primească astfel de date.

Art. 2 Categoriile de date cu caracter personal dezvăluite

Datele cu caracter personal prelucrate de către Centru cu scopul indicat la punctul 1 sunt:

 • Formularul de înscriere/reînscriere și contractul de prestări servicii ce cuprinde:
  • Numele și prenumele cursantului (beneficiarului direct); data de naștere a cursantului; grădinița/școala de stat/școala privată/liceul/colegiul unde este înscris și frecventează cursuri;
  • Numele și prenumele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale părinților/reprezentanților legali ai cursantului (beneficiarului direct);
  • CNP-ul unei singure persoane (părinte, reprezentant legal, persoană ce efectuează plata lunară, semestrială sau anuală pe baza codului de client) sau adresa de domiciliu conform C.I.-ului, pentru sistemul de facturare;
 • Fotografii ale copilului de la evenimentele organizate în timpul desfășurării cursurilor (serbări/tabere);
 • Adresele e-mail și numerele de telefon în scop informativ (comunicare) și de marketing;
 • Înregistrări audio/video prin intermediul platformei ZOOM for EDUCATION cu scop pur educativ pentru cursanții înscriși ce sunt absenți sau întâmpină dificultăți tehnice în timpul cursului, conform contractului de prestări servicii;
 • Monitorizarea video a accesului și asigurarea securității persoanelor, spațiilor și bunurilor.

Art. 3 Temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Centrul prelucrează datele cu caracter personal indicate mai sus (ale dumneavoastră, în calitate de reprezentant legal/tutore și ale copilului dumneavoastră minor) în baza următoarelor temeiuri legale:

 • 6 alin (1) lit. b): „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;
 • 6 alin (1) lit. a) din Regulamentul UE 679/2016: „persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
 • 6 alin (1) lit. f) din Regulamentul UE 679/2016: „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil”.

Art. 4 Durata prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe durata executării contractului de prestări servicii, încheiat între dumneavoastră (în calitate de reprezentant legal/tutore al minorului) și Centru, precum și anterior încheierii acestuia în vederea îndeplinirii formalităților legale pentru încheierea contractului, înscrierea sau reînscrierea și comunicarea tuturor informărilor din anul școlar precedent și viitor. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru monitorizarea video va fi stocată pentru o perioadă de minim 24h și maxim 30 zile calendaristice. Cu toate acestea, pentru anumite categorii de date cu caracter personal, Centrul va păstra aceste date pe perioada de timp impusă de dispozițiile legale aplicabile.

Art. 5 Măsuri de securitate și confidențialitate

Vă încunoștințăm că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face cu respectarea unor măsuri de securitate sporită, prelucrarea realizându-se de către Centru doar prin intermediul unor persoane autorizate să prelucreze datele cu caracter personal, persoane care s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate. În înțelesul prezentei Note, prin persoane autorizate se înțeleg următoarele categorii: angajați permanenți, angajați temporari, angajați în regim de internship. De asemenea, Centrul a luat măsuri de securitate și de asigurare a confidențialității, astfel încât datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în condiții de siguranță.

Art. 6 Drepturile persoanei vizate

Vă informăm că, în conformitate cu art. 15 din Regulamentul UE 679/2016 (GDPR), aveți anumite drepturi referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal și, în virtutea acestora, ne puteți cere să:

 • Vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră;
 • Vă asigurăm acces la informațiile dumneavoastră pe care le prelucrăm;
 • Vă rectificăm/ completăm datele, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
 • Vă ștergem datele, în cazul în care au fost prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră, acesta fiind cazul în prezenta situație;
 • Vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal – pe care le deținem;
 • Nu realizăm profilare în ceea ce vă privește, precum și să nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
 • Vă portăm datele cu caracter personal;

Pentru cererile privitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați în unul din următoarele moduri:

Telefonic: 0733.83.52.97/0754.89.65.24

Email: contact@mdorado.ro

La adresa: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 1G, Scara 2, Etaj 2, București.

Persoană de contact: Vîlceanu Cristian-Alexandru

De asemenea, potrivit prevederilor Regulamentului UE 679/2016, în cazul în care considerați că există o încălcare a drepturilor dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a formula o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, tel. 40.31.805.9211 sau pe adresa de E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Anexa 3

TERMENE ȘI CONDIȚII contractuale și de participare la cursuri în cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO

Art. 1 OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

1.1 Să asigure predarea cursurilor prin personal specializat, la punctul de lucru situat la adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.1G, scara 2, etaj 2, Sector 3, București; sau în mediul ONLINE prin intermediul platformelor proprii sau prin platforme externe ca: ZOOM for EDUCATION/WEBEX;

1.2 Să asigure gratuit testarea și încadrarea cursantului la nivelul corespunzător;

1.3 Să asigure un mediu de predare profesional;

1.4 Să asigure în tariful cursului: testarea periodică + testarea finală;

1.5 Să păstreze confidenţialitatea cu privire la conţinutul prezentului contract;

1.6 Să facă informările necesare și să asigure corespondența prin intermediul platformei informatice de corespondență sau pe o singură adresă de e-mail și pe un singur număr de telefon, date ce au fost furnizate de beneficiar (direct/indirect) în cuprinsul formularului de înscriere/reînscriere/contract prestări servicii, prin intermediul mijloacelor mobile sau internet;

1.7 Să asigure păstrarea dosarului cursantului ce poate conține (teste, recapitulări, simulări, diplome, contract de prestări servicii și anexe aferente sau alte materiale ale cursantului) arhivat pentru o perioadă de 1 an calendaristic, timp în care, titularul de contract le poate solicita pentru ridicare. După această perioadă, Prestatorul le poate scoate din arhivă și distruge.

1.8 *Să asigure respectarea normelor de protecție a sănătății cursanților în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, protecția individuală, protecția colectivă și combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare.

Art. 2 OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI INDIRECT/DIRECT

Înțelege că aceste cursuri sunt benevole, prestate într-un mediu privat, neexistând constrângere în vederea alegerii acestor cursuri, iar decizia de a le urma aparţine beneficiarilor (direcți/indirecți)/cursanţilor;

Beneficiarul indirect/direct se angajează să fie de acord cu următoarele:

2.1 Să respecte zilele şi orele de curs, aşa cum au fost agreate între părţi (fizic la sediul Prestatorului sau online);

2.2 La finalizarea orelor de curs, părintele/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte trebuie să fie prezent cu maxim 5 minute înainte de finalizarea orelor de curs, conform orarului agreat pentru preluarea copilului/cursantului din incinta sediului; copilul/cursantul nu are dreptul să părăsească incinta școlii fără a fi însoțit de părinte/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte; M&DORADO nu își asumă responsabilitatea în cazul în care copiii/cursanții părăsesc singuri incinta școlii; În situația în care părintele/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte nu este prezent la finalizarea orelor de curs, acesta trebuie în prealabil să se asigure că a înștiințat copilul/cursantul și că acesta a înțeles că nu are dreptul să părăsească sediul și că trebuie să aștepte în incintă. Vă informăm că anunțarea directă sau în alte moduri a personalului școlii de către copil/cursant sau părinte/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte – că urmează să părăsească incinta – nu poate fi luată în calcul și se menține în continuare obligativitatea din partea copilului/cursantului de a nu părăsi neînsoțit incinta și obligativitatea din partea părintelui/reprezentantului legal/persoanei responsabile declarată de părinte de a fi prezent pentru preluarea din incinta școlii la finalizarea ședințelor de curs. În situația în care părintele cheamă copilul/cursantul, sau creează un obicei din a-l prelua din afara incintei școlii (etajul 2 al clădirii), din parcare sau proximitatea clădirii, M&DORADO nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele incidente.

2.3 Să asigure corespondența prin intermediul platformei informatice de corespondență, prin contul individual, creat de Prestator și oferit Beneficiarului. 

2.4 Să asigure corespondența prin oferirea unei singure adrese de e-mail active (în situația în care căsuța poștală de e-mail este plină sau nu este acceptată de platformele informatice de transmitere a e-mail-urilor, Beneficiarul are obligația de a furniza o adresă nouă valabilă) și a unui singur număr de telefon activ; 

2.5 Să răspundă obligatoriu solicitărilor prestatorului de a confirma primirea pe e-mail, apel telefonic, SMS sau Whatsapp;

2.6 Să completeze două numere de telefon în cuprinsul formularului de înscriere, numere ce vor fi folosite doar pentru situații urgente, când se impune corespondența rapidă; beneficiarul alege un singur număr de telefon pentru corespondență, iar corespondența se presupune îndeplinită prin dovada mesajului transmis sau prin raportul de apeluri efectuate;

2.7 Să respecte, până la finalizarea contractului, condiţiile iniţiale în care s-a făcut înscrierea, corespunzător clauzelor acestui contract;

2.8 Să respecte programul ales la înscriere şi să se conformeze activităţilor propuse de Prestator;

2.9 Să răspundă sesizărilor din partea Prestatorului cu privire la copil;

2.10 Prin acest contract părintele îşi asumă strict o relaţie profesională cu personalul Prestatorului. Beneficiarii indirecți, în mod direct sau prin persoane interpuse, nu vor face oferte de angajare, nu vor solicita lecţii private, în afara programului, nu se vor adresa, în nicio circumstanţă, pe un ton nepoliticos, ridicat sau ameninţător personalului Prestatorului;

2.11 Prestatorul își rezervă dreptul de a-și selecta clienții/cursanții;

2.12 Să păstreze confidenţialitatea cu privire la conţinutul prezentului contract;

2.13 Să plătească contravaloarea serviciului la data stabilită de prestator, conform Contractului de prestări servicii, această plată efectuându-se înaintea începerii fiecărei serii de 8 şedinţe, respectiv 4 şedinte pentru cursurile cu frecvență 1 şedință/săptămână;

2.14 Să achite ședințele suplimentare de pregătire și simulare a examenului Cambridge (în situația în care cursantul a fost selectat de profesor pentru susținerea acestui examen, iar părintele a fost de acord);

2.15 Să respecte decizia Prestatorului de reziliere a contractului pentru situaţia în care tariful nu este achitat la termenul stabilit şi nici nu este obţinut acordul pentru amânarea plăţii. În acest caz, după 2 şedințe efectuate și neachitate, cursantul nu mai are acces în sala de curs sau pe platforma de predare online;

2.16 Să fie de acord cu rezilierea contractului prin semnarea Actului Adițional de reziliere doar de către Prestator. Actul Adițional se va regăsi în arhiva Prestatorului timp de 30 de zile, perioadă în care Beneficiarul îl poate ridica;

2.17 *În cazul confirmării pozitive cu SARS-CoV-2 sau carantinării (dovada făcându-se prin test confirmat sau decizie de carantinare – transmisă via e-mail), se vor transmite via e-mail fișele și explicațiile din partea profesorului grupei sau înregistrarea video a lecției, în cazul cursurilor cu desfășurare online, tariful aferent ședințelor de curs absentate urmând a fi plătit integral. În situația retragerii și înscrierii ulterioare, se impune achitarea unei noi taxe de înscriere, iar recuperarea informației va fi făcută contra cost;

2.18 Dacă, pe perioada iernii, ne vom confrunta cu situații în care vor fi anulate cursurile din cauza vremii, acestea vor fi reprogramate sau se vor desfășura în mediul online. Hotărârea va fi luată la nivelul conducerii școlii/centrului, după consultații cu toți profesorii, luând în calcul situația generală, după caz, și nu cea particulară a fiecărui cursant. În situația reprogramării fizice, toți cursanții vor fi invitați să se prezinte în data stabilită pentru recuperare. Cursanții care nu s-au prezentat vor pierde ședința respectivă. Nu va exista posibilitatea unei alte reprogramări;

2.19 Beneficiarul ia cunoștință de faptul că prezența la curs este obligatorie, că nu se acceptă învoiri și nu se recuperează fizic sau online ședințele de la care cursantul lipsește, obligându-se în acest sens să asigure prezența cursantului la cursuri, conform programului stabilit;

2.20 *Să respecte principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății cursanților, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, protecția individuală, protecția colectivă și combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare. Pe parcursul anului școlar 2022-2023, în cazul în care situația va impune, regulamentul intern al Școlii va putea solicita ca, orice persoană, indiferent de vârstă, să aibe obligativitatea de a purta mască de protecție și de a folosi dezinfectant pe toată perioada șederii în incinta M&DORADO;

2.21 În situația în care va exista obligativitatea sau situația va impune ca toate cursurile să fie transferate în mediul online, corelate cu prevederile legale în vigoare la acel moment, Beneficiarul va fi de acord cu deciziile Prestatorului privind această situație;

2.22 Să instruiască copilul/cursantul în vederea respectării tuturor regulilor M&DORADO, a bunei purtări în timpul cursurilor și în afara orelor de curs, pe perioada șederii în incinta școlii, în vederea purtării cu grijă față de mobilierul, dotările și echipamentele electronice ale Școlii M&DORADO. Beneficiarul indirect va fi răspunzător pentru pagubele cauzate de copil/cursant sau de sine însăși pentru folosința necorespunzătoare a mobilierului, dotărilor și echipamentelor electronice din locație. Pagubele cauzate vor fi suportate de cel care le-a produs.

Art. 3 BENEFICIARUL ESTE DE ACORD CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR PERIOADE DE VACANȚĂ/ZILE LIBERE**

 • 30.11.2022 – 04.12.2022
 • 23.12.2022 – 08.01.2023 – Vacanța de iarnă
 • 23.01.2023 – 24.01.2023
 • 07.04.2023 – 23.04.2023 – Vacanța de primăvară
 • 01.05.2023
 • 01.06.2023 – 05.06.2023

**acestea pot suporta modificări ce vor fi notificate prin e-mail.

Art.4 MODALITĂȚI DE PLATĂ

4.1 Factura fiscală se va transmite prin intermediul platformei informatice de corespondență, cu câteva zile înainte de data scadentă, regăsită în contractul de prestări servicii sau via e-mail, hotarârea urmând a fi luată exclusiv de conducerea școlii. 

4.2 Termenul maxim de plată este afișat pe factura fiscală.

4.3 Plata poate fi efectuată prin următoarele modalități:

Plata NUMERAR sau CARD în Secretariat în intervalul orar 12:00 – 19:00 de Luni până Vineri.

Plata prin virament bancar:

IBAN CONT RON : RO66 INGB 0000 9999 0888 9094 deschis la ING Bank pe numele MDC GLOBAL EDU SRL.

4.4 OBLIGATORIU! Pentru identificarea plăților Dvs., vă rugăm ca la completarea ordinului de plată, în câmpul „detalii” puteți menționa una din următoarele detalii: numele complet al copilului pentru care faceți plata sau seria și numărul de pe factură sau codul de client ce se regăsește scris pe prima pagină a contractului de prestări servicii.

4.5 IMPORTANT! Amânarea termenului de plată poate fi făcută doar prin completarea formularului „Cerere de amânare a plăţii”, solicitat pe e-mail sau din secretariat.

Art. 5 ANGAJAMENT ASUMAT DE CĂTRE BENEFICIAR INDIRECT/DIRECT, CA PARTE ÎN CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII

Beneficiarul îşi asumă următoarele:

5.1 În situația în care componenţa grupei, formată iniţial din 6 – 9 cursanţi pentru cursurile fizice și 6-10 cursanți pentru cursurile online, se modifică la mai puţin de 5 cursanţi, Școala M&DORADO îşi rezervă dreptul de a dizolva grupa şi de a repartiza copiii în alte grupe similare ca nivel.

5.2 Deciziile la nivelul conducerii școlii se iau urmărind interesele colective ale cursanţilor. Prin urmare, cursantul trebuie să urmeze linia stabilită de școală, fiind imposibil să-i fie solicitată părerea în vederea luării fiecărei decizii în parte. Nu ne referim aici la decizii legate de diverse angajamente ale cursantului (ex: examene, taxe, etc.), ci la decizii de organizare, anulare cursuri în situaţii extreme (vreme nefavorabilă, etc), reprogramare cursuri dacă se impune neapărat acest lucru, sau dacă se impune transferul tuturor cursurilor în mediul online (în situația în care cursurile se desfășoară cu prezență fizică, sau din motive medicale). Prestatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe activitatea în cazul unor evenimente neprevăzute: întreruperea furnizării de energie electrică, gaze naturale, inundaţii, drumuri impracticabile, ninsori abundente, boli contagioase, pandemii, impunerea stării de urgență la nivelul țării sau în orice alte cazuri de forță majoră. În acest caz, orele vor fi recuperate prin reprogramare sau online, după caz.

5.3 Cursul în sine este un curs de grup, cursantul va respecta programul stabilit de școală şi nicidecum acest curs nu va fi confundat cu meditaţiile individuale.

5.4 Beneficiarul indirect va fi de acord cu schimbarea profesorului de la grupă dacă apare o situaţie ce impune acest lucru, ex: întreruperea Contractului cu profesorul, justificat din motive medicale sau din voinţa Prestatorului, ca urmare a lipsei rezultatelor bune la grupă şi feedback negativ primit din partea cursanţilor. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a lua orice măsură consideră necesară pentru a remedia situaţia, în vederea asigurării unui serviciu de calitate.

5.5 Foarte important de reţinut este faptul că, dacă veţi avea orice fel de nemulţumire legată de obligaţia noastră de a presta un serviciu de calitate, dvs. trebuie să anunţaţi imediat conducerea școlii. Semnalarea unor nemulţumiri mult mai târziu decât au apărut va fi considerată tardivă, iar acestea nu vor fi luate în considerare. Pentru a fi remediate eventuale greşeli, acestea trebuie să fie cunoscute la nivelul conducerii. (Administrator, Director Comercial, Director Educațional)

5.6 Profesorul are obligația să urmărească evoluția copilului, iar, dacă observă lipsa rezultatelor, sesizează Directorul Educațional pentru a analiza situația. Dacă se constată că nu este eficient să urmeze cursul de grup, cursantul poate primi cererea de încetare a contractului, în urma discuției cu părintele. Acest lucru îl poate cere și cursantul în situația mai sus prezentată. Beneficiarul trebuie să înţeleagă şi să fie de acord că urmează un curs de grup, ceea ce înseamnă că va trebui să participe activ la acesta și să mențină ritmul stabilit de grup.

5.7 În vederea unei informări reciproce, corecte și eficiente, Beneficiarul indirect se obligă, prin semnarea prezentului angajament, să confirme primirea informațiilor și/sau să răspundă la informările transmise prin intermediul platformei informatice de corespondență sau e-mail, prin care Prestatorul solicită un răspuns, până la data solicitată în informare sau în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 24 de ore de la primire. Prestatorul nu se obligă să ia legătura telefonic cu fiecare Beneficiar indirect în parte.

5.8 Prestatorul nu asigură preluarea copiilor de la cursuri. Părinţii/Beneficiarii au obligaţia să ajungă la timp pentru preluare;

5.9 Prestatorul răspunde doar pentru activitățile care se desfășoară în incinta Școlii M&DORADO, Bvd. 1 Decembrie 1918, nr. 1G, intrare B, etaj 2, Sector 3, București;

5.10 Părinţii sunt rugaţi să staţioneze în sala de așteptare pentru adulți, special amenajată. Copiii/cursanții vor staționa într-un spațiu destinat lor, până la începerea cursului sau după finalizarea cursului și până la preluarea de către părinte/reprezentant legal/ persoana desemnată de părinte.

5.11 Pentru întâlnirea cu profesorul, vom organiza o şedinţă anuală cu părinţii, iar, în cazul în care un părinte simte nevoia de a discuta cu profesorul, îşi anunţă intenţia în secretariat pentru a fi programată o întâlnire.

5.12 Trebuie să se înțeleagă că pentru a ne desfășura activitatea corespunzător, este nevoie să existe înțelegere și să fie respectate reguli de ambele părți.

5.13 Prestatorul asigură peste 30 de locuri de parcare (în laterala clădirii). Parcarea aparține Prestatorului și este semnalată printr-un indicator.

Art. 6 TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE PE CALE ELECTRONICĂ

6.1 Valabile pentru predarea în mediul ONLINE

Extras din DISCLAIMER atașat e-mail-ului – „Proprietate intelectuală a Școlii de Limbi Străine M&DORADO! Acest e-mail este adresat doar destinatarului indicat și conține informații confidențiale (înregistrare video și audio a cursului online de limba engleză/germană). Informațiile din prezentul e-mail sunt pur educative și au rolul de a prezenta cursanților înscriși în cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO lecții de limba engleză/germană, conform contractului de prestări servicii încheiat între M&DORADO și dvs., ca beneficiar direct/indirect. Acest DISCLAIMER are natură oficială, fiind trimis de pe adresa de e-mail a M&DORADO, contact@mdorado.ro, adresa de e-mail regăsită în contract, angajament, cât și în formularul de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, având rolul de informare colectivă a tuturor beneficiarilor din contractele active. Orice folosire în alt scop decât cel pentru care a fost creat – vizionare și studiu individual – este interzisă. Copierea, utilizarea sau distribuirea către alte persoane/ platforme/ site-uri sau mediul online/internet a prezentului mesaj și/sau conținutul prezentului mesaj, fără cunoștința și/sau acordul ȘCOLII DE LIMBI STRĂINE M&DORADO (MDC GLOBAL EDU SRL) sunt împotriva legii. În situația contrară, organele competente ale statului vor fi îndreptățite să ia măsurile legale în vigoare la data primirii prezentei informări. ”

Extras din informarea privind accesarea platformei ZOOM – „Prin accesarea platformei online ZOOM for EDUCATION vă dați acordul dvs. tacit de înregistrare a cursurilor online. Vă informăm că aceste înregistrări nu vor fi stocate pe serverele fizice/servere cloud/HDD interne sau externe/platforme de înregistrare/platforme de stocare a datelor, indiferent de denumirea lor sau de furnizor. Dupa trimiterea lor, aceste înregistrări sunt șterse automat. M&DORADO nu prelucrează datele audio și video din timpul ședințelor online în scopuri comerciale. Înregistrările sunt realizate de pe platforma ZOOM for EDUCATION și vin în sprijinul dvs. și al cursanților Școlii M&DORADO, pentru o mai bună înțelegere și aprofundare a cunoștințelor lecțiilor de limbi străine.

Am putea să vă rugăm/să vă solicităm să opriți camera web, în situația în care nu doriți să fiți vizibili în momentul desfășurării cursului online, însă considerăm că nimic nu poate înlocui sentimentul de echipă pe care îl au cursanții în cadrul Școlii M&DORADO, ceea ce îi ajută să interacționeze cu colegii de grupă, dar și cu profesorul, prin oferirea unei imagini cât mai reale a atmosferei de curs. Dacă nu ești de acord cu o asemenea prelucrare, cu părere de rău te informăm că nu vei putea participa la cursurile noastre online, întrucât tehnica digitală disponibilă în prezent și eventualele metode folosite pentru a blura respectivele imagini (anonimiza) sunt disproporționate ca eforturi.”

6.2 Valabile atât pentru predarea în mediul ONLINE, cât și fizic la sediul Centrului/Școlii

Informările, anunțurile și corespondența generală se transmit prin intermediul platformei informatice de corespondență sau, în anumite situații pe o singură adresă de e-mail furnizată de beneficiar (direct/indirect) în cuprinsul formularului de înscriere/reînscriere/contract prestări servicii, prin intermediul mijloacelor mobile sau internet și pe un singur număr de telefon, ce se regăsește tot în cuprinsul formularului de înscriere/reînscriere/contract de prestări servicii. În cuprinsul formularului se solicită două numere de telefon pentru situații urgente, când se impune corespondența rapidă.

Art. 7 ALTELE

7.1 În cazul în care beneficiarul renunţă la curs din diverse motive, suma de bani achitată pentru rata în curs nu se returnează;

7.2 Taxa de întocmire dosar se achită ANUAL, la data completării formularului de reînscriere/înscriere și este nerambursabilă. Locul în cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO se blochează doar după achitarea taxei de întocmire a dosarului.

7.3 În cazul în care Beneficiarul dorește să retragă cursantul de la cursul pentru care a optat, acesta trebuie să adreseze conducerii o notificare scrisă de reziliere a contractului cu 15 zile înainte. În cazul plăților în avans, beneficiarul va pierde sumele achitate sau va avea obligația de a plăti facturile emise, dacă nu a anunțat rezilierea contractului conform termenului menționat mai sus.

7.4 Prestatorul poate cesiona în orice moment prezentul contract și/sau a drepturile izvorâte din acesta, fără acordul expres, prealabil scris, al celeilalte părți contractante.

7.5 Forţa majoră, aşa cum este definită prin lege, este acceptată cu condiţia notificării în scris a celeilalte părţi în termen de maxim 5 zile de la producerea evenimentului care a dus la cazul de forţă majoră. Întreruperea contractului prin forţă majoră nu poate depăşi durata a 3 luni calendaristice.

7.6 Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:

7.6.1 Prin expirarea termenului şi/sau realizarea obiectului contractului, efectuarea celor 32/64 ședințe aferente cursului ales.

7.6.2 Hotărârea comună a ambelor părți, exprimată prin act adițional.

7.6.3 Prin reziliere din partea Beneficiarului, cu un preaviz de 15 zile.

7.6.4 Reziliere din partea Prestatorului, prin întocmirea unui act adițional de reziliere, în următoarele situații:

7.6.4.1 Depăşirea cu mai mult de 2 şedinte de curs efectuate și neachitate;

7.6.4.2 Neprezentare la curs, respectiv minim 3 absențe neanunțate, în situația în care factura aferentă lor nu este achitată;

7.6.4.3 Comportament necorespunzător față de personalul şcolii și față de colegi – din partea copilului cursant în centru sau a părinţilor;

7.6.4.4 Nerespectarea de către Beneficiar/Cursant a Termenelor și Condițiilor corespunzătoare Contractului de prestări servicii, cât și a Anexelor aferente acestuia.

7.7 Prin semnarea contractului în format electronic, fiecare Parte se obligă să păstreze exemplarul original al Contractului și Anexele aferente lui, în arhiva proprie, exemplarul în copie producându-și efecte valabile între Părți.

*articolele vor fi valabile doar în situația în care legislația din România va impune respectarea unor astfel de măsuri.

Anexa 4

Bine ai venit în familia M&DORADO!

REGULAMENT M&DORADO PENTRU CURSANȚI

La M&DORADO, știm cum e să ne jucăm și iubim să ne distrăm! Dar, pe cât suntem voioși, știm să fim și serioși. Și ne place mult la școală și de doamna profesoară, căci ne-nvață cu răbdare și-are timp de fiecare; ne învață jocuri multe, poezii și versuri – sute, cântecele și povești, și-ți explică când greșești.

Mai și scriem și citim și-nvățăm să povestim – spunem glume în engleză (germană) și progresăm cu viteză. Nu vedem cum timpul trece și-ntr-un an creștem cât zece. Avem cărți, avem caiete, și pentru engleză (germană) – sete. Avem grijă de manuale (fiecare de-ale sale) și venim la timp la clasă, facem temele acasă… Pare mult, dar chiar ne place, căci noi suntem perspicace: prindem engleza (germana) din zbor, pregătiți de viitor! Și cât timp în clasă stăm, regulamentu-l respectăm:

 1. Deși ne face plăcere, nu ne vom îmbrățișa cu colegii de grupă/școală și nici cu Miss, ca să ne ferim și să ne păzim cu toții de viruși, să rămânem sănătoși și să putem participa la toate cursurile.
 2. Nu vom intra în sala de curs fară Miss, ea ne va îndruma din sala de așteptare, atunci când este momentul să înceapă ședința.
 3. Dacă ne simțim rău sau avem o stare de disconfort, o anunțăm pe Miss și ea ne va anunța părinții.
 4. Venim la timp la oră, veseli și optimiști, și lăsăm telefonul pe silențios în rucsac, iar pe masă – doar cărțile, caietele și penarul. Restul lucrurilor rămân în ghiozdan, ca să nu ne încurce.
 5. Punem întrebări ori de câte ori e nevoie și facem temele pentru acasă cât putem de bine. Nimeni nu-i perfect, cu toții greșim, important e să fim silitori și să dăm tot ce avem noi mai bun. Așa vor veni și rezultatele, ai să vezi!
 6. O dată la câteva săptămâni, Miss o să dea un test sau un mic proiect de făcut: nu trebuie să ne speriem, ci să încercăm să lucrăm cât putem noi de bine. Testele și proiectele ne ajută să înțelegem cât de bine stăpânim anumite noțiuni și unde mai avem de lucrat.
 7. Ne place să ne distrăm și să ne simțim bine împreună, de aceea e bine să ne avem ca frații: vorbim frumos unii cu ceilalți, nu ne bruscăm, avem răbdare cu cei care nu înțeleg ceva și, dacă știm mai multe decât ei, îi ajutăm.
 8. Avem mereu răbdare și așteptăm cuminți să ne vină rândul: să vorbim, să punem întrebări, să ne jucăm, să intrăm la oră.
 9. Avem grijă de manuale și de materialele pe care ni le dă Miss și păstrăm tot ce lucrăm la oră și acasă într-o mapă frumos aranjată, ca să găsim repede ceea ce ne trebuie.
 10. Cum găsim clasa la sosire, așa o lăsăm la plecare. Avem grijă de lucrurile noastre și le respectăm pe cele ale colegilor.
 11. Vom respecta aranjarea băncilor în sălile de clasă și nu le vom muta, rupe, zgâria și nu vom folosi obiectele de scris pe măsuțe, scaune, birou, pereți sau alte obiecte din sală.
 12. Vom avea grijă și de echipamentele tehnice pe care le folosim atât noi, cât și Miss la curs, cum ar fi Laptop-ul, Tabla Smart, CD-urile sau alte obiecte și materiale educative.
 13. Orice am avea nevoie, ridicăm mâna și îi spunem lui Miss, iar ea ne va îndruma.
 14. Nu părăsim sala de curs fără acordul sau însoțiti de Miss. La finalizarea ședinței de curs, vom rămâne în bănci și vom ieși din sală împreună cu Miss și vom merge spre zona de așteptare special amenajată pentru copii, de unde vom fi preluați de părinți.
 15. Respectăm toți cursanții școlii și nu alergăm pe holuri, nu țipăm și nu aruncăm cu obiecte, mergem frumos și în liniște atunci când intrăm sau ieșim din sala de clasă.
 16. Copiii nu pleacă niciodată neînsoțiți de la curs. Dacă nu au ajuns părinții, așteptăm cuminți în zona de așteptare dedicate nouă.
 17. Mai presus de toate, venim cu zâmbetul la purtător și încrezători în forțele proprii, pregătiți să învățăm și să ne distrăm!

REGULAMENT M&DORADO PENTRU PĂRINȚI

Ne dorim să avem o colaborare cât mai bună și mai strânsă cu părinții cursanților noștri, pentru că acest lucru contribuie la reușita copiilor. Un mediu plăcut este suma tuturor interacțiunilor care se petrec acolo, așadar avem câteva reguli și pentru părinți, ca să ne asigurăm că totul va fi în regulă și toată lumea este mulțumită:

 1. Dacă se întâmplă ca cei mici să nu poată ajunge la curs, vă rugăm să ne anunțați. Astfel, vom ști acest lucru și nu vom avea motive de îngrijorare. Profesorul va trimite pe e-mail materialele discutate în cadrul cursului, pentru ca cel mic să poată recupera, și tot profesorul se va asigura la ședința următoare că noțiunile au fost însușite, având grijă să explice ceea ce e neclar și să răspundă la orice întrebare.
 2. Avem o sală de așteptare de dimensiuni generoase, dar are un număr limitat de locuri, prioritate având femeile însărcinate, persoanele cu handicap, mamele însoțite de copii cu vârsta până în 2 ani si persoanele vârstnice. Copiii/cursanții vor staționa într-un spațiu destinat lor, până la începerea cursului sau după finalizarea cursului și până la preluarea de către părinte/reprezentant legal/ persoana desemnată de părinte.
 3. Pentru a evita aglomerația, avem rugămintea ca elevii să fie însoțiți de un singur adult. Astfel, putem crea un ambient cât mai plăcut și mai relaxat pentru toată lumea.
 4. Nici părinții, nici bunicii nu vor avea voie să însoțească cursanții în sala de clasă. Aceștia vor însoți cursanții doar până la zona de așteptare special amenajată pentu ei.
 5. Pentru buna desfășurare a cursurilor, vă rugăm să țineți cont de faptul că accesul în școală se face cu maximum 5 minute înainte de începerea ședinței de curs. Este un interval destul de scurt între eliberarea unei săli de curs și dezinfectarea, igienizarea dinaintea începerii noii ore, astfel încât, dacă ajungeți prea devreme, există riscul aglomerării, iar noi ne dorim să evităm îmbulzeala.
 6. De asemenea, ne face plăcere să stăm de vorbă cu părinții și bunicii celor mici, însă, pentru confortul tuturor, preferăm să o facem în sala de așteptare sau în sala de clasă, după terminarea orelor de curs. De aceea, ținem să menționăm că așteptarea copiilor în incinta intrării în sediu/recepție/zona de așteptare copii/hol NU ESTE PERMISĂ. La fel cum elevii noștri au nevoie de liniște și de o anumită stare de spirit pentru a lucra cât mai bine, la fel au și cei care lucrează în sediul școlii. 🙂
 7. Orice problemă ar interveni, vă rugăm să vă păstrați calmul. Adresați-vă cu încredere Directorului Comercial, Vîlceanu Alina, iar aceasta va media situația cum poate mai bine.
 8. Pentru a fi cât mai bine informați în legătură cu parcursul educațional al copilului dumneavoastră, vă rugăm să țineți legătura cu profesorul (doar prin e-mail) și să participați la ședința cu părinții. Aceasta va fi anunțată din timp, astfel încât să aveți posibilitatea de a avea pe cineva din familie prezent.
 9. Le oferim celor mici materiale cât se poate de atractive, cu instrucțiuni pentru părinți, pentru ca dumneavoastră să-i puteți ajuta să-și facă temele pentru acasă. În cazul în care cel mic are un program foarte încărcat la școală și se întâmplă în mod constant ca acesta să nu poată realiza în mod integral temele pentru acasă, vă rugăm să notificați acest lucru în scris.
 10. Copiii nu pot pleca acasă neînsoțiți la finalizarea orelor de curs. Părintele/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte trebuie să fie prezent cu maxim 5 minute înainte de finalizarea orelor de curs, conform orarului agreat pentru preluarea copilului/cursantului din incinta sediului; copilul/cursantul nu are dreptul să părăsească incinta școlii fără a fi însoțit de părinte/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte; M&DORADO nu își asumă responsabilitatea în cazul în care copiii/cursanții părăsesc singuri incinta școlii; În situația în care părintele/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte nu este prezent la finalizarea orelor de curs, acesta trebuie în prealabil să se asigure că a înștiințat copilul/cursantul și că acesta a înțeles că nu are dreptul să părăsească sediul și că trebuie să aștepte în incintă. Vă informăm că anunțarea directă sau în alte moduri a personalului școlii de către copil/cursant sau părinte/reprezentantul legal/persoana responsabilă declarată de părinte – că urmează să părăsească incinta – nu poate fi luată în calcul și se meține în continuare obligativitatea din partea copilului/cursantului de a nu părăsi neînsoțit incinta și obligativitatea din partea părintelui/reprezentantului legal/persoanei responsabile declarată de părinte de a fi prezent pentru preluarea din incinta școlii la finalizarea ședințelor de curs. În situația în care părintele cheamă copilul/cursantul, sau crează un obicei din a-l prelua din afara incintei școlii (etajul 2 al clădirii), din parcare sau proximitatea clădirii, M&DORADO nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele incidente.
 11. Copiii dumneavoastră vor susține periodic teste și lucrări de verificare, pentru a se putea monitoriza evoluția lor într-un mod corect și relevant. Rezultatele vă vor fi comunicate prin cei mici, sau prin intermediul e-mail-ului, în cazul cursurilor online. De asemenea, la sfârșitul anului școlar, elevii vor susține o evaluare sumativă obligatorie, care ne ajută să înțelegem în ce măsură și-au însușit noțiunile discutate în ultimul an școlar și să-i încadrăm în grupa corespunzătoare în anul următor.
 12. Având în vedere parteneriatul nostru cu British Council și Cambridge Assessment English, cursurile sunt concepute și în vederea pregătirii copiilor pentru susținerea examenelor Cambridge. Obiectivul final al fiecărui cursant este acela de a obține, la un anumit moment, un Certificat Cambridge.
 13. Susținerea examenului Cambridge va fi recomandată DOAR de către profesor, în urma pregătirii corespunzătoare și a participării cursantului la simulările organizate în centru. După evaluarea cursantului de către profesor și de către Directorul Educațional, părintele este cel care hotărăște susținerea examenelor, acestea nefiind obligatorii.
 14. Părintele îşi asumă strict o relaţie profesională cu personalul Prestatorului. Beneficiarii indirecți, în mod direct sau prin persoane interpuse nu vor face oferte de angajare, nu vor solicita lecţii private, în afara programului. Aceștia nu se vor adresa, în nicio circumstanţă, pe un ton nepoliticos, ridicat sau ameninţător personalului M&DORADO sau altor copii, indiferent de situație.
 15. Să respecte principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății cursanților, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, protecția individuală, protecția colectivă și combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare.
 16. Vă aducem la cunoștință că, în cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO, se aplică prevederile legale privind violenţa şi hărţuirea ȋn spaţiile destinate educaţiei.
 17. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, încercați să petreceți cât mai mult timp cu acesta, să discutați despre ce a făcut la școală, cum se acomodează, ce îi place și ce nu, cu cine se înțelege și cu cine nu. Dacă simțiți nevoia, ne puteți împărtăși și nouă aceste observații – suntem deschiși la feedback și ne dorim să creăm o atmosferă cât mai plăcută pentru toți elevii noștri.

Avizat de conducerea Școlii de Limbi Străine M&DORADO

Semnare contract

Vă rugăm să completați și să bifați căsuțele de mai jos.

Vizitează-ne pentru a vedea dotările,
modul de predare și atmosfera de la M&Dorado!

Open chat
Ai nevoie de ajutor?
Bună ziua,
Vă putem ajuta cu informații?